Ontdekkend leren.
Op reis.

Bevlogen, belonend
en betrokken

Engels vanaf
Groep 5

Ruimte
voor talent

De Gouden
Driehoek

CBS Het Podium is een eigentijdse, christelijke ontmoetingsschool. Een school waar we respect hebben voor elkaars geloofsovertuigingen. We werken met een team enthousiaste leerkrachten die hun best doen het beste uit elke leerling te halen. Orde en regelmaat zijn belangrijk op onze school. Die zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor alle kinderen. Plezier maken met elkaar hoort er ook bij. Dat lukt alleen als je elkaar respecteert. We letten er goed op dat kinderen niet gediscrimineerd of gepest worden.

 

Sterke punten van CBS Het Podium

  • We hebben duidelijke regels voor iedereen
  • We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht
  • We werken met een betrokken en enthousiast team
  • We gebruiken moderne methoden voor de verschillende vakken
  • We hebben veel aandacht voor taal en rekenen
  • We werken met een continurooster
  • We werken met digitale schoolborden
  • We hebben een goed leerlingvolgsysteem en aandacht voor zorgleerlingen
  • We verzorgen voor- en naschoolse opvang in samenwerking met BSO In de wolken.
  • We hebben twee groepen voor kinderen vanaf 2 jaar

 

De Gouden Podiumregels

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen op CBS Het Podium. Om een fijne sfeer op school te krijgen hebben we samen met de leerlingenraad de Gouden Podiumregels opgesteld. Op een centrale plek in de gang en in iedere klas hangen de regels. Alle kinderen op school weten zo welk gedrag er van hen verwacht wordt. We vragen iedereen die bij onze school betrokken is zich aan deze regels te houden.