Ontdekkend leren.
Op reis.

Bevlogen, belonend
en betrokken

Engels vanaf
Groep 5

Ruimte
voor talent

De Gouden
Driehoek

We proberen elk kind tot zijn recht te laten komen. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. We zijn alert op discrimineren,
schelden en pesten, en we besteden veel aandacht aan het voorkomen daarvan. Als het dan toch gebeurt, grijpen we direct in. Het is immers belangrijk dat de kinderen respect kunnen opbrengen voor anderen en/of andersdenkenden. We hanteren een pestprotocol, dat u kunt downloaden via de site.

 

Doelstellingen

Het team van CBS Het Podium wil dat alle leerlingen zich intellectueel en sociaal-emotioneel evenwichtig ontwikkelen in een aangename, veilige omgeving waarin we – de leerkrachten en leerlingen – met elkaar omgaan volgens de waarden en normen die aan de Bijbel zijn ontleend.

We onderscheiden drie vormingsgebieden:

  • Godsdienstige vorming
  • Sociaal-emotionele vorming
  • Intellectuele vorming

In een sfeer van veiligheid en wederzijds vertrouwen wordt de basis gelegd voor de toekomst van uw kind. Wij zijn als school geslaagd wanneer de kinderen aan het einde van groep 8 met een stevige basis op deze drie vormingsgebieden naar het voortgezet onderwijs doorstromen.

 

Visie van de school

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen in een duidelijke en gestructureerde omgeving onderwijs geven. Door onze Gouden Podiumregels ontstaat er rust binnen de school, waardoor we veel aandacht kunnen besteden aan de brede ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat de kinderen aan hun talenten kunnen werken. Extra aandacht is er voor de basisvaardigheden, zoals de Nederlandse taal en rekenen. Met ons onderwijs bieden we onze leerlingen kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen. Wij willen met ons onderwijs HET verschil maken voor iedere leerling.